STEYsha School of Irish Dance


Despre STEYsha

  STEYsha School of Irish Dance este actualmente singura şcoală de dans irlandez din România recunoscută oficial în cadrul Comisiei de Dans Irlandez din Dublin, Irlanda (CLRG). STEYsha organizează cursuri de dans irlandez modern şi tradiţional pentru copii şi adulţi, fie că sunt interesaţi de performanţă, de dansul irlandez ca hobby, de menţinerea şi îmbunătăţirea formei fizice şi de socializare.

  În cadrul STEYsha încurajăm performanţa sportivă şi artistică obţinută prin dansul irlandez, motiv pentru care programul cursurilor şi abordarea cursanţilor se face în primul rând din perspectiva eficientizării folosirii corpului în mişcare, a respiraţiei, a fluidităţii şi a ritmului. Abordarea noastră face ca la finalul unui an de cursuri toţi dansatorii noştri sunt capabili să prezinte impecabil cel puţin trei din dansurile de bază şi două dansuri de grup.

  Pentru mai multe detalii despre cursurile şi reprezentaţiile artistice oferite de şcoala noastră, nu ezitaţi să parcurgeţi informaţiile puse la dispoziţie pe acest site.

Obiectivele STEYsha

  STEYsha îşi propune ca dansul irlandez să devină o nouă opţiune sportivă pentru copii, activitatea extracurriculara preferată a celor mari şi, mai ales, un element de performanţă unanim recunoscut. Prin activităţile sale, STEYsha va maximiza potenţialul artistic al celor interesaţi de dansul irlandez şi le va oferi oportunitatea de a creşte în cadrul unei şcoli ce pune preţ pe calitate înaintea cantităţii. Scopul nostru numărul unu este de a le oferi tuturor cursanţilor aripile nu numai de a dansa, dar şi de a avea încredere în propriile forţe, de a-şi dori întotdeauna mai mult, de a fi sociabili şi buni membri ai unei echipe.

  Programul de lucru al şcolii pe durata cursurilor a fost special conceput pentru a oferi maximumul de şanse fiecărui cursant, astfel că nivelurile sunt foarte bine delimitate: începători, primary şi intermediate/open, cel mai înalt nivel deţinut actualmente de cursanţii noştri. În cazul grupurilor esenţiale pentru asimilarea unei baze puternice a dansului irlandez, cursanţii sunt, în plus, împărţiţi pe grupe de vârstă, astfel că cei mici vor putea învăţa prin joc, iar cei mari într-o atmosferă ideală finalului unei zile de cursuri sau de serviciu.

  Şcoala mai pune la dispoziţie şi cursuri de aprofundare pentru cei ce vor opta să devină dansatori competiţionali şi pentru cei ce vor dori să se implice în recitalurile şcolii şi reprezentaţiile grupului de scenă al şcolii.

  Printre oportunităţile pe care STEYsha le pune la dispoziţia cursanţilor săi se numără:

– participarea la ateliere periodice de perfecţionare cu Anna TILLAK, ADCRG ;

– participarea la competiţii internaţionale de dans irlandez şi competiţii naţionale şi internaţionale de “moving arts” ;

– participarea la recitalurile fixe ale şcolii, cât şi la cele ocazionale sau unice ;

– posibilitatea de integrare în grupul de scenă al şcolii şi de participare la reprezentaţii locale şi externe;

– participarea la cantonamentele de vară ale şcolii ;

– participarea la taberele de dans irlandez internaţionale organizate de alte şcoli din Europa ;

– schimb de experienţă online sau pe viu cu alţi dansatori din ţările cu tradiţie în dansul irlandez;

– participarea la evenimente sociale organizate de şcoală, printre care seratele Ceíli – seri de dans social irlandez;

– participarea la evenimente interne pentru dansatorii şcolii, familiile lor şi alţi prieteni ai şcolii;

  Pentru că un dansator irlandez bun nu înseamnă numai tehnică şi coregrafie, echipa şcolii este pregătită să le insufle cursanţilor pachetul întreg de spirit irlandez – cultură, istorie, legende, artă, spirit şi atitudine, totul perfect adaptat vârstei fiecărui grup. Şcoala noastră este sufletul dansului irlandez tocmai graţie combinaţiei ideale dintre pasiune, dorinţă, acţiune şi calitate a mişcării.

,

Mara CERNAT - TCRG

  Mara Cernat, instructor al STEYsha School of Irish Dance, este oficial primul şi momentan, unicul profesor de dans irlandez din România certificat de Comisia de Dans Irlandez din Dublin (CLRG), în urma examenului de calificare organizat de această structură. Astfel, profesoara STEYsha School of Irish Dance a primit titlul de TCRG, o marcă onorabilă în lumea dansului irlandez de pretutindeni.

  TCRG (Teagascóir Choimisiúin le Rinci Gaelacha (în limba irlandeză) – Profesor de Dans Irlandez Certificat de Comisie) este, aşa cum se înţelege din explicaţii, un profesor la cele mai înalte standarde din lumea dansului irlandez. Pentru a obţine această certificare, candidaţii trebuie să deţină, înainte de orice, un nivel foarte bun de dans, tehnică şi ritm, alături de calităţi pedagogice şi de relaţionare sănătoasă în sala de dans. Examenul pe care candidaţii la titlul de TCRG trebuie să-l treacă este cel mai greu de acest fel din domeniul dansului. Viitorul profesor certificat petrece, de obicei, cel puţin doi ani de pregătire pentru a face faţă fiecăreia dintre cele cinci probe:

1. Proba practică în dans solo

Pe parcursul acestei probe, comisia de examinare îi poate solicita să prezinte: oricare dintre dansurile din programă: reel, light jig, single jig, slip jig, hornpipe sau heavy jig (de orice nivel, dar de obicei de nivel Open); oricare dintre cele patru seturi tradiţionale (dansate în heavy shoes): Saint Patrick’s Day, The Blackbird, Job of Journeywork şi Garden of Daisies; nouă alte seturi moderne (dansate şi ele în heavy shoes) pe care candidatul le pregăteşte dinainte.

2. Proba scrisă din ceili-uri (dansuri sociale irlandeze)

Nu pare greu, însă cartea de studiu conţine 30 de dansuri tradiţionale, cu cel puţin cinci părţi diferite fiecare, de învăţat în teorie şi în practică la perfecţie. Candidaţilor li se cere ca în două ore de examen să descrie sau să compare anumite dansuri, figuri, momente, structuri, origini, ritmuri, să explice modalitatea în care anumite figuri ale dansurilor se efectuează (poate fi vorba despre cum dansează întregul grup figura, sau cum unul singur din cei minimum patru dansatori efectuează figura) şi orice alte comparaţii pot surveni. Examenul se dă în limba engleză, indiferent de originea candidatului.

3. Proba practică de predare a ceili-urilor

Candidatului i se pun la dispoziţie în jur de opt copii de la şcolile de dans irlandez din zona în care se dă examenul. Automat, viitorul profesor nu-i cunoaşte pe aceşti copii. I se cere să predea un anumit ceili pe întregime grupului respectiv, sau porţiuni din mai multe ceili-uri. Candidatul va avea punctaj mare doar dacă dansatorii puşi la dispoziţie de comisie vor înţelege figurile şi le vor putea executa corect, dacă va interveni să corecteze eventualele greşeli, dacă va poziţiona dansatorii în mod corect, etc.

4. Proba practică de predare a paşilor de solo

Candidatului i se vor pune din nou la dispoziţie câţiva copii de vârste şi niveluri diferite şi i se va cere să le predea unora dintre ei un anumit pas de solo, în ritm de reel, light jig, single jig, slip jig, heavy jig, hornpipe sau oricare dintre seturile tradiţionale sau moderne de la proba 1. I s-ar putea cere să predea şi elemente de bază începătorilor sau copiilor foarte mici şi tehnici specifice dansului irlandez în afara coregrafiilor. Detaliu specific dansului irlandez, candidatul va trebui să fie capabil să cânte/murmure/fluiere melodia paşilor predaţi (nu melodia pe care se dansează, ci sunetul produs de mişcările în sine).

5. Proba scrisă în muzică

Candidatul trebuie să recunoască melodiile a 19 seturi moderne şi/sau tradiţionale pe care le va asculta de două ori fiecare. Punctajul îi este acordat numai dacă desemnează corect atât numele setului, cât şi ritmul în care este dansat setul (jig sau hornpipe) şi numărul de măsuri alocat fiecărei părţi din structura setului respectiv. În cadrul aceleiaşi probe, viitorul profesor va trebui să recunoască şi cinci melodii dintre reeluri, hornpipe şi diversele tipuri de jiguri, iar uneori această diferenţă poate fi foarte greu de reperat în instrumentalele folosite în acest tip de examen.

  Nota de trecere pentru fiecare probă este de 70% din 100%, iar orice punctaj peste 80% este considerat trecere cu onoare. Examenele se organizează în fiecare an în mai multe locaţii, printre care Irlanda, America şi Australia. În cazul în care candidatul a reuşit examenul, va primi un certificat validat de Comisia De Dans Irlandez prin care dă examenul (în cazul şcolilor ca noi, de către Comisia de Dans Irlandez din Dublin), prin care i se atestă reuşita, alături de rezultatele la fiecare probă. După reuşita examenului, profesorul îşi poate deschide o şcoală proprie, sau dacă o are deja, o poate înscrie oficial în Comisia de Dans Irlandez cu care a dat examenul. Toţi dansatorii profesorului respectiv vor putea participa la competiţii internaţionale de dans irlandez recunoscute de Comisia din Dublin, cât şi la alte proiecte organizate de RTME sau CLRG. Titlul de TCRG este, deci, cu atât mai important cu cât trecerea unui astfel de examen asigură o calitate excelentă a profesorului în cauză, întărită încontinuu de anii de experienţă care se adună şi după trecerea examenului.

  În prezent, foarte mulţi dintre TCRG-ii vechi înregistraţi cu RTME şi cu CLRG sunt foşti membri ai trupelor Lord Of The Dance sau Riverdance, însă din ce în ce mai mulţi nativi de pe vechiul continent îşi dau acest examen sau un altul premergător lui şi pregătesc zeci de campioni an de an. Arbitri de competiţii susţin chiar că standardele din Europa Continentală sunt cu mult peste cele din insula Marii Britanii şi a Irlandei. Iată, deci, cum dansul irlandez nu depinde de locul originii sale, ci mai mult de pasiunea care-i împinge pe aceşti oameni spre succes. Data viitoare când ai ocazia să întâlneşti un TCRG, profită, ai ce învăţa de la el/ea.